Zaburzenia emocjonalne u dzieci

Termin „zaburzenia emocjonalne”  znany jest już od lat 30 XX wieku. Pojęcie to jednak nie jest zbyt precyzyjne. Zdaniem badaczy niektóre zachowania pojawiające się w trakcie rozwoju dziecka wcale nie muszą oznaczać zaburzeń emocjonalnych, a mogą być elementem prawidłowego procesu rozwoju.
Dzieci oraz młodzież rozwijają się w różnym tempie. Nie zawsze ich rozwój emocjonalny przebiega tak jak powinien. Pojawiają się lęk, strach, czasami złość.
Uczucia te często dotykają nie tylko dzieci, ale również ich opiekunów, ludzi z najbliższego otoczenia. Bardzo łatwo jest zaburzyć rozwój emocjonalny dziecka. Jeśli doświadczy ono wymienionych uczuć w momencie, kiedy jego układ nerwowy jest niedojrzały, wówczas może dość do zachwiania rozwoju. Dziecko jest bardzo uwrażliwione na krytykę, ocenianie przez innych, za wysokie wymagania. Powoduje to u nich uczucie niedowartościowania, niepewności, bezradności, lęk przed otoczeniem, nieśmiałość jak również złość.
Procesy emocjonalne jakie zachodzą u dzieci zależą od funkcjonowania ich  układu nerwowego, hormonalnego jak również ogólnego stanu zdrowia. Wpływ mają również kontakty z osobami najbliższymi, jak również panująca w domu rodzinnym atmosfera.
Każde dziecko w swoim życiu doświadcza wielu różnych uczuć. Pojawia się strach, lęki, gniew, złość. Nie jest to nic złego jeśli nie wymyka się spod kontroli.
Aby określić czy dane zachowanie jest zaburzeniem należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Pierwszym z nich jest z pewnością czas utrzymywania się danego zachowania. Kolejnym może być intensywność symptomów, ich liczba jak również natężenie. Zwraca się uwagę jak często pojawiają się te objawy.
Można uznać, że pojawiły się zaburzenia emocjonalne wówczas gdy często pojawia  się wiele intensywnych objawów i trwają one przez dłuższy czas.
Zaburzenia emocjonalne u dzieci mogą pojawiać się na skutek różnych doświadczeń w życiu codziennym. Wpływ może mieć sytuacja rodzinna, czyli rozbita rodzina, problemy materialne, atmosfera panująca w domu, stosowane zasady wychowawcze, brak poczucia akceptacji i bezpieczeństwa, stosowanie kar cielesnych, choroby psychiczne u rodziców bądź rodzeństwa. Również szkoła na duży wpływ na dziecko, zwłaszcza stosunek nauczyciela do dziecka, jak również rywalizacja z pozostałymi uczniami, nadmierne wymagania,  zły kontakt z rówieśnikami bądź nauczycielami.
Niewątpliwie duży wpływ na zaburzenia emocjonalne ma choroba któregoś członka rodziny, śmierć bliskiej osoby, rozwód bądź długa rozłąka z którymś z rodziców.
Pojęcie zaburzeń emocjonalnych jest dosyć szerokie i obejmuje dodatkowo inne nieprawidłowości takie jak zaburzenia psychotyczne, nerwice, zaburzenia osobowości. Warto zaburzenia emocjonalne konsultować ze specjalistami, gdyż niedoświadczona osoba może częściej zaszkodzić niż pomóc dziecku. W Krakowie terapię dzieci oraz młodzieży prowadzi Gabinet Psychoterapii Maria Augustyn. Warto zajrzeć na stronę  http://mariaaugustyn.pl/terapia-dzieci-i-mlodziezy/ aby uzyskać więcej szczegółowych informacji odnośnie proponowanej terapii. Można tam również znaleźć cennik oraz dane teleadresowe gabinetu.

sad-boy-1564119

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *